Skřítkové Tvoříčci

Nejšikovnější skřítkové Tvoříčci si hravě poradí s každou řemeslnou prací.

V pohádkovém světě žije tolik skřítků nejrůznějších kategorií, že by je těžko někdo spočítal. Existují skřítkové hodní i zlí, šikovní i roztržití, usměvaví i zamračení, ale spojuje je to, že jsou malí. Někteří dokonce tak malí, že když se schovají do trávy, nikdo je nevidí. Když se ale zrovna nikde neschovávají, mají na hlavách vysoké barevné čepičky, aby je náhodou někdo nezašlápnul. Skřítkové jsou většinou šikovní a pracovití, a tak jim bývají svěřeny nejrůznější práce a opravy. Stejně tak je tomu na Starých Hradech, kde pod velením Mistra Fortelky skřítkové zastávají všechny možné řemeslné práce a je to pro ně největší radostí. Najdou se tu ale i tací, kteří se do práce nemají a naopak to jsou pěkní lumpové, co stále něco rozbíjejí a ničí. Zkrátka ve světě skřítků je to podobné, jako ve světě lidském. Těm opravdu zlým skřítkům, kteří se rozhodli sloužit zlu, se říká skřeti, a i ty ve starohradských pohádkách najdete. Těch hodných bytostí je ale na Starých Hradech naštěstí více, a tak se ani ti nejmenší skřítkové nemají proč bát.

Skřítkové Tvoříčci

Opravdovými mistry svého řemesla jsou právě skřítkové Tvoříčci. Bedlivě dohlížejí na to, aby se nikde nic nerozbilo, a když se tak náhodou stane, rychle to opraví. Mezi sebou se zdraví „Dílu zdar!“ a vždycky mají chuť do práce. Pod dohledem zkušeného Mistra Fortelky tak ve své dílně v pohádkovém skřítkáriu pracují od rána do večera.