Skřítek Mistr Fortelka

Mistr Fortelka zná a ovládá snad úplně všechna řemesla, která na světě existují. Dohlíží na skřítky Tvoříčky i Ničemníčky, ale když zrovna některý z pilných skřítků nestíhá, rád mu s jeho prací sám pomůže. Protože je velmi spolehlivý, jsou také mu svěřeny plány tajných zámeckých chodeb a staré nákresy hradu.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.