Jak jsme k hradu přišli

erb 450pxDobrý den, dovolte, abychom se představili. Jsme Petra a Rudolf Sukovi, bydlíme ve Dvoře Králové nad Labem, máme tři děti a v srpnu 2007 jsme koupili hrad a zámek Staré Hrady.

A jestli Vás to zajímá, přečtěte si, jak to všechno bylo.

Někdy na konci léta roku 2006 nás kontaktoval zastupitel Starých Hradů. Reagoval na náš inzerát ve znění: “Koupím historicky zajímavý objekt, stav a cena nerozhoduje.“ Již 10 let máme v našem městě expozici sbírek předmětů a mobiliáře z období vlády Františka Josefa I. Je ale v nevyhovujících prostorách bývalé velkoprodejny a skladů, a proto jsme se rozhodli koupit zajímavý historický objekt, kde bychom mohli tyto sbírky umístit a důstojně představit veřejnosti.

Jelikož jsme už měli s podobnými „úžasnými nabídkami“ dost zkušeností, ani jsme na prohlídku příliš nepospíchali. Nutno podotknout, že ačkoli rádi jezdíme po hradech a zámcích, na Starých Hradech jsme doposud nikdy nebyli. Vlastně zcela náhodou jel manžel asi za týden tímto směrem a rozhodl se jít na objekt podívat. Když přišel domů, už o ničem jiném nemluvil (tak to zůstalo dodnes). Po naší společné návštěvě na Starých Hradech jsme věděli, že jsme hledali právě tento zámek. Proto jsme se rozhodli začít jednat s obecním zastupitelstvem o koupi. Na podzim roku 2006 jsme v místnosti pod arkádami instalovali malou výstavu – jakýsi průřez naší sbírkou, abychom občanům Starých Hradů ukázali, co na jejich zámku hodláme umístit. Jejich reakce však byly smíšené. Některým se záměr líbil, dost hlasitě a agresivně se ale projevoval hlouček odpůrců prodeje.

Když obec rozhodla záměr prodeje zveřejnit na úřední desce dne 7.11.2006, přihlásili jsme se jako jediní zájemci. V nabídce jsme respektovali všechny podmínky prodeje, tj.

  • převzetí nájemní smlouvy s PNP, uzavřené do r. 2015
  • zachování přístupu veřejnosti
  • zachování obřadní síně pro svatební obřady
  • zachování restaurace
  • zachování přístupu ke kapli

Kupní cenu jsme nabídli v částce 30 mil. Kč.

Na místo klidných Vánoc nás zaskočila vlna nevole a agresivity. Jednostranná medializace celého případu ve sdělovacích prostředcích a napadání nás a zastupitelů obce nás přimělo k tomu, že jsme dne 9.1.2007 od svého záměru koupě odstoupili. Toto bylo naše zdůvodnění:

letecký pohled 450PXPo tomto odstoupení jsme začali s obcí jednat o pronájmu prostor, které nebyly v pronájmu PNP, abychom zde mohli instalovat stálé expozice z našich sbírek. Věděli jsme, že pro náš záměr nepotřebujeme objekt nutně vlastnit. Tuto alternativu však obec nakonec odmítla s tím, že pronájem jejich problém nutných oprav neřeší. Jestli prý objekt skutečně chceme, tak ať ho koupíme. Věděli jsme, že se musíme rozhodnout.

Podruhé byl záměr obce objekt prodat vyvěšen dne 27.4.2007. Podmínky prodeje byly stejné. Rozdíl byl v tom, že se jako zájemce přihlásil i stát. Oproti naší nabídce 30 mil. Kč nabídl částku 1,-Kč, takže obec dala přednost naší nabídce.

Skupina odpůrců však pokračuje a obchází občany s peticí na vyhlášení referenda. Přesvědčuje je, ať podepíší, vždyť v referendu mohou říci jestli jsou pro nebo proti prodeji. Pod tíhou „argumentů“, že určitě zavřeme restauraci i zámek, nebo že ho obratem prodáme bůhví komu, část občanů petici podepsala (dokonce i ti, kteří se již dříve v anketě obce vyjádřili pro prodej).

Současně ale byla uzavřena kupní smlouva. Sice musela být dvakrát kvůli formálním nedostatkům opravována (hrad se neprodává a nekupuje každý den), ale nakonec byla právoplatně zapsána do katastru nemovitostí v Jičíně. A to je celé, jak jsme přišli k hradu.

Jsme přesvědčeni, že čas prokáže správnost našeho úmyslu. Vždyť za každého nejlépe mluví výsledky. Naším záměrem je zdravá ekonomika – umístit zde takové expozice, aby zaujaly co nejvíce turistů. Peníze ze vstupného budeme investovat do postupné obnovy areálu. Přijďte se podívat, abyste mohli posoudit, jak se nám náš záměr daří.

Nashledanou ve Starých Hradech!
Petra a Rudolf Sukovi