Skřítek Měřulka

Skřítek Měřulka prapodivným měřícím zařízením vyměřuje, aby každé okno bylo správně široké a dveře správně vysoké, zkrátka aby bylo všechno tak akorát.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.