Skřítek Pilínek

Skřítek Pilínek je největší kamarád skřítka Hoblinky. Však jsou oba zámečtí truhláři. Namísto hoblíku a pilky má ale Pilínek nejčastěji košťátko, kterým po práci všechen nepořádek uklízí.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.