Skřítek Koudelka

Skřítka Koudelku poznáte podle jeho dlouhých vlasů a dlouhých vousů. Je to zámecký instalatér. Když voda teče moc a nebo zase naopak neodtéká, Koudelka si s tím vždycky hravě poradí.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.