Skřítek Šindelka

Skřítek Šindelka zastává práci klempíře a pokrývače. Stará se o hradní a zámecké střechy i okapy, aby nikde nezatýkalo.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.