Skřítek Vrtíšek

Skřítek Vrtíšek je pěkný vrták. Tedy ne, že by byl nešika, naopak, s vrtákem či nebozízkem umí dobře pracovat. Umí dělat otvory do dřeva, cihly či kamene, a proto je jeho prací vrtání.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.