Zlatý drak Karáťák

Ženich dračí princezny Rozcaplíny zlatý drak Karáťák svou dračí nevěstu rozmazluje a dělá pro ni, co jí na očích vidí. Přání ale neplní jen své dračí ženě, ale i člobrdíkům. Když se upřeně zadívají do jeho dračích očí, pak na zlatou kouli v jeho tlapě a přejí si něco pohádkového, do sedmi dnů, sedmi nocí a sedmi hodin se jim jejich přání splní.

Kde přebývám?

Hrad a zámek, Dračí královská komnata