Skřítek Rezkorozka

Skřítek Rezkorozka má dlouhý jazyk, kterým olizuje vše kovové, a to potom rezne. Řetězy v žaláři pak špatně drží, rytířům se rozpadá přilbice a nejnovější kočár se na a ne rozjet.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.