Skřítek Puklín

Skřítek Puklín má stále zaťatou pěstičku a tou rozbíjí okenní tabulky na hradě a na zámku. A aby do komnaty princezny Laskonky netáhlo, musí to Tvoříčkové hned napravovat.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.