Skřítek Košťálek

Při výrobě zelí dohlíží skřítek Košťálek na jeho správnou váhu. I když je zelí velmi dobré a zdravé, ani s ním se to nemůže přehánět.

Kde přebývám?

Zámecké pohádké sklepení, obří domácnost

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl I.