Skřítek Bermuch

I skřítek Bermuch je pořádný škodík. Celé dny chodí po místech, kde Tvoříčkové pracují, krade jim jejich nářadí a schovává si ho do své velké kožené brašny. Už tam má také pěknou sbírku. Kdykoliv tedy skřítek Měrulka nebo Hoblinka něco postrádají, vždycky vědí, kde mají své věcičky hledat.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, Pohádkové skřítkárium

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.