Skalní drak Balvaňák

Skalní drak nejraději baští kameny z křehkého pískovce, a tak má na Starých Hradech důležitou úlohu – olizuje a čistí hradní stěny. Občas si potají kousek kamenného schodu nebo stěny uloupne a schroupne, ale nikdo se na něj nezlobí. Kdyby se totiž rozčílil, chrlil by ze zlosti z široké tlamy na všechny strany kameny.

Kde přebývám?

Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, zámecká lovecká chodba