Porodní babice dračice Skořápnice

Porodní babice už odpradávna dohlíží v Dračím království na to, aby se všechna dračí mláďátka v pořádku vylíhla z dračích vajíček. V Dračím království ji chovají ve velké úctě a poté, co zachránila dračímu králi Rozumbraďáku XVI. jeho královský život, stala se dokonce jeho kmotrou.

Kde přebývám?

Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, hrad

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl IV.