Obří synek Přejedlínek

Obřík Přejedlínek je prvorozeným synkem hrdého obřího táty Zelijáše a jeho ženy Knedlindy. Celý se potatil, takže roste jako z vody a každý den potřebuje košilku zase o fous větší. Jeho obří rodiče z něj mají velkou radost, a protože od samého narození nepapá nic jiného než zelí, nikdo v pohádkovém světě se nemusí obávat, že by třeba jako tehdá jeho táta dostal chuť na princeznu.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, obří domácnost

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl I.