Dračí královna Starostlinda

Její výsost královna Starostlinda je věrnou ženou Dračího krále. Svýma dvěma hlavami od rána do večera kontroluje své povedené dračí princezny. Ale protože hlavy má dvě a dcerky rovnou tři, má jich občas až nad svou královskou hlavu. Jinak ale odpovědně plní všechny povinnosti dračí královny a je pravou ozdobou starohradského Dračího království.

Kde přebývám?

Hrad a zámek, Dračí královská komnata

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl III.