Čertovský kominík Popelus

Popelus je jako mistr čertovského cechu kominického odborník na slovo vzatý. Nastarosti má kamna ve starohradském pekle, aby se neucpávala a čudila tak, jak mají. Pomáhá mu při tom čertovský učeň Šamotka, který jednou živnost Popeluse převezme.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení, starohradské peklo