Čaroděj Mydlifous

Mydlifous má svoji dílnu na hradní půdě hned naproti pradleně Furtopertě. Tam spolu se svým učněm skřítkem Mydlínkem z tajných přísad a divotvorných rostlin a bylinek vyrábí mýdla nejrůznějších vůní, barev a tvarů, a tak je jeho království vždy voňavé, čisté a plné malých bublinek.

Kde přebývám?

Hradní pohádková půda

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.