Bahenní drak Čvachťák

Domovem draka Čvachťáka je nedaleké rašeliniště v Lázních Bělohrad. Tam zásobuje lázně léčivou rašelinou, takže si ho všichni velmi považují. Na Staré Hrady přiletěl prozkoumat zdejší lesy a starohradský rybník, kde našel to nejvzácnější dračí bahýnko.

Kde přebývám?

Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, zámecká lovecká chodba