Zlompařát

Náčelník Valihrubců, nejsilnější ze všech, ostatní Valihrubci jej na slovo poslouchají.