Skřítkové tkalci Netkalci

Vykutálená partička skřítků tkalců Netkalců dělá Mistru Plachetkovi pořádné starosti. Správně by měli pod jeho odborným dohledem vyrábět z těch nejvzácnějších nití pevné plátno na plachty, které budou zdobit nově opravené templářské koráby. Namísto toho ale popíjejí archibaldův čarodějný likér a k práci se vůbec nemají.

Kde přebývám?

Hradní pohádková půda