Skřítek Mistr Provazník

Mistr Provazník na hradní pohádkové půdě dohlíží na výrobu dlouhých a pevných lan pro opravené koráby templářských rytířů. Na výrobě lan pracují pilní Pavoučníci Plachitvý, Koteník a Konopník a protože takových lan je potřeba spousta, mají všichni hodně práce.

Kde přebývám?

Hradní pohádková půda