Skřítek Mistr Plachetka

Mistr Plachetka přišel na Staré Hrady ze staré země slunce, vína a sýrů, ze země francouzské, a byl povolán, aby dohlížel na výrobu nových plachet pro opravované koráby templářských rytířů. Z daleké země s sebou přivezl i partu pomocníků skřítků tkalců Netkalců. Ti se ale do práce moc nemají a neustále popíjejí archibaldův čarodějný likér.

Kde přebývám?

Hradní pohádková půda