Skřítek Bimboulín

Skřítka Bimboulína znají snad všichni. Číhá vždycky na toho, kdo nedává pozor na cestu nebo strká prsty, kam nemá. Tu někoho přižďouchne, tu někomu nožku podrazí, a hned si odnáší modřinu na koleni nebo bouli na hlavě. A dospělákům, těm po večerech sem tam pohoupe i s chodníky.

Kde přebývám?

Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou, barokní kuchyně

Ve které knize se nacházím?

Starohradské pohádky čaroděje Archibalda, díl II.