Nehena

Divoká žena náčelníka Zlompařáta, zatímco všichni Valihrubci na slovo poslouchají Zlompařáta, on na slovo poslouchá svoji ženu Nehenu.