Dědeček Pikslička

Dědeček Piklička má spolu s vílou Recyklínou na stará kolena sbírat po nezbedných člobrdících odpadky, které nejsou, jak se patří, v koši, ale válejí se všude kolem. I on by si už rád od své nelehké práce odpočinul a doufá, že se člobríkové brzy napraví a tráva už bude jen zelená, v keřích se budou schovávat pouze ptáčci a studánka bude plná čisté vody.

Kde přebývám?

Zámecké pohádkové sklepení