Novinka letošní sezóny - Obří rubínoví draci RUBIJÁNI

02.04.2016

Představujeme Vám novinku letošní sezóny - Obří rubínové draky RUBIJÁNY. Od tohoto víkendu je můžete navštívit na Hradní pohádkové půdě, tak se na ně přijďte podívat.

Pohádku o Obřích rubínových dracích si budete moci přečíst v VI. dílu Starohradských pohádek čaroděje Archibalda I. Na vydání knížky skřítkové v tiskárně usilovně pracují, zde je malá ochutnávka pohádky:

Když Rozumbraďák XVI. do daleké Barmy dorazil, zjistil, že je to krásná země plná cizokrajných rostlin, zvířat a ptáků. Na audienci jej samotný barmský sultán ve zlatém paláci přijal a své vzácné poklady mu ukázal. Našemu dračímu králi tím bohatstvím až oči přecházely. Sultán s ním jako s vzácným hostem promlouval, jídlo a pití nabízel, ale když se Rozumbraďák o obřích rubínových dracích Rubijánech zmínil, že by je chtěl do svých služeb získat, velice se rozčílil: „Své Rubijány nikomu a nikdy nedám ani nepůjčím! Jenom mě, Jeho Veličenstvu Sultánovi sloužit a hledat vzácné rubíny budou!“

„Ale příteli,“ mírnil jeho hněv náš dračí král, „vidím u tebe truhlice plné zlata, ohnivých rubínů, čirých diamantů, zelených smaragdů a modrých safírů. Vzácné kameny v tvé pokladnici jsou opravdu veliké, čisté, správně zbarvené i vybroušené. Nevidím zde však pravé české granáty, jak krůpěj krve červené, ty ti ještě ve velkém sultánově pokladu scházejí.“ A na ta slova Rozumbraďák zlatý váček s granátky před sultána na stůl jako největší vzácnost vysypal. Barmský sultán si je se zájmem prohlížel, pak povolal jednoho z Rubijánů, patrně nejlepšího znalce svého velkého sultánského pokladu, aby granátky náležitě prozkoumal. Rubínový drak lupou kamínky dlouho prohlížel, pak uznale hlavou pokyvoval a nakonec prohlásil, že tyto kamínky by Jeho Veličenstvo sultán mělo ve svém pokladu rozhodně míti.

„Kolik kamínků mi dáš za jednoho z mých rubínových draků Rubijánů?“ zeptal se barmský sultán a oči mu dychtivě svítily nad tím obchodem. „Za deset Rubijánů je tento měšec tvůj,“ odpověděl dračí král a pohodil zlatý váček na stůl. Barmský sultán chvíli přemýšlel, pak si bradku prsty prohrábl a pronesl: „Ať tratím, šest svých nejlepších rubínových draků za něj dám!“ Rozumbraďák se zamyslel, dračími drápy si také svoji bradku prohrábl a pravil: „Ať tratím i já, dej jich osm a pravé české granáty jsou tvé!“ Když sultán na znamení souhlasu kývl, obchod byl uzavřen.

Jak to bylo dál? Tak to se dozvíte v VI. díle knížky Starohradské pohádky čaroděje Archibalda. K dostání je buď v hradní pokladně, nebo na našem e-shopu.