Jarní prázdniny

14. března - 15. března

Navštívit můžete:
Hrad a zámek s Dračí královskou komnatou
Zámecké pohádkové sklepení - novinka Vodovodní draci Potrubáci 
Hradní pohádkovou půdu 
Zdravosvět a Dračí království
Čarodějnou Bestyjolu
Těšíme se na Vaši návštěvu.